Personál školy

Mgr. Bc. Erika Zelenková  ředitelka mateřské školy, statutární zástupce
Marta Buňatová zástupkyně ředitelky školy ve třídě Sluníček
Bc. Hana Isaková učitelka ve třídě Pusinek
Mgr. Věra Isáková učitelka  ve třídě Pusinek
Andrea Pavlínská asistentka pedagoga ve třídě Pusinek
Naďa Hrazdírová, DiS. učitelka ve třídě Sluníček
Věra Svobodová

učitelka ve třídě Rybiček

Lucie Míchalová

učitelka a asistent pedagoga ve třídě Rybiček

Vlasta Maxová učitelka ve třídě Berušek
Bc. Radka Štejnarová              učitelka ve třídě Berušek
Marie Hrdličková provozářka školní jídelny
Renata Polková kuchařka
Mirka Lebdušková kuchařka
Romana Lacinová kuchařka
Věra Vozková uklízečka
Věra Kučerová uklízečka
   
   
   
Zdeněk Isak údržbář školy