Informace o povinném předškolním vzdělávání platné od šk. roku 2017/2017 - pro rodiče