Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

Režim školního stravování, pitný režim: 

Školní stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí školy.

Vlastní strava je připravená ve školní kuchyni. 

·         Pitný režim děti dodržují po celý den průběžně.

o    děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje  vedoucí ŠJ) a své hrnečky,

o    učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby,

o    nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.  

·         Svačiny se podávají v době od 8:30 do 8:45 hodin, odpoledne od 14:15 do 14:30 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené.

·         Obědy se vydávají od 11:30 do 12:00 hodin, polévku nalévají a hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, učitelka s kuchařkou spolupracuje. Dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, určené děti utřou stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

Dětem se zdravotní indikací poskytujeme dietní stravování (není povinností zařízení školního stravování, ale možností). Nutné je předložení dokladu s vymezením diety a s doporučením vhodných potravin a to od ošetřujícího lékaře pro děti a dorost – spolupracujeme s nutričním terapeutem. 

MŠ neposkytuje stravování pro cizí strávníky. Cizím osobám je vstup do prostor kuchyně MŠ zakázán.